Mapa Dołgie

78-425 Dołgie

Dołgie w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Szczecineckie

  [~ 5.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Szczecineckie obejmuje tereny pojezierne w pobliżu Szczecinka. Leżą one na pograniczu Równiny Charzykowskiej i Pojezierza Szczecineckiego. Dominuje krajobraz pagórkowaty, związany z moreną denną. Urozmaiceniem są misy jezior wytopiskowych, z których największym jest Jezioro Wielimie.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu na południowy-wschód od jeziora Bielsko

  [~ 8.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu położony na południowy-wschód od Jeziora Bielsko, w okolicy miejscowości Brzezie posiada małą powierzchnię 388 ha i leży w mezoregionie Pojezierze Bytowskie. Mały ten obszar, opierający się swą zach. granicą o brzegi Jez. Bielsko, wznosi się na wysokościach 150 - 160 m n.p.m.W miejscowości Brzezie znajduje się ciekawy zabytek architektury sakralnej otoczony starodrzewiem.

 • Jezioro Głębokie

  [~ 12.4 km] Rezerwaty przyrody

  charakterystyczna roślinność jeziora lobeliowego z obficie występującym wywłócznikiem skrętoległym (Myriophyllum alternifolium)

 • Międzybórz

  [~ 12.7 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z przeważającym udziałem buka (Fagus silvatica)

 • Jezioro Kiełpino

  [~ 15.4 km] Rezerwaty przyrody

  reliktowa roślinność wodna typowa dla jezior lobeliowych; komplet gatunków charakterystycznych

 • Jezioro Piekiełko

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro typu lobeliowego z reliktową roślinnością

 • Bocheńskie Błoto

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko mechowiskowe z charakterystyczną florą rzadkich mchów i roślin kwiatowych, ostoja ptactwa w tym żurawia (Grus grus), bociana czarnego (Ciconia nigra) i kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

 • Dęby Wilczkowskie

  [~ 16.4 km] Rezerwaty przyrody

  stary las dębowy z domieszką buka zwyczajnego (Fagus silvatica) i grabu (Carpinus betulus) ze stanowiskiem złoci pochwolistnej (Gagea spathacea)

 • Jezioro Szare

  [~ 17.5 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność wodna z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna) i poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris); na przyległym torfowisku mszarnym licznie występuje rosiczka

 • Jezioro Iłowatka

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  charakterystyczna roślinność jeziora lobeliowego z wyjątkowo obficie występującą elismą wodną (Elisma natans)

 • Buczyna

  [~ 20.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu bukowego z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Dolina Gwdy

  [~ 20.5 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne Doliny rzek Gwdy i Czernicy z rozległymi meandrami i terasami zalewowymi. Charakterystycznym elementem krajobrazu są wąwozy oraz siedliska olsu i borów z licznymi sędziwymi drzewami.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Żydowo - Biały Bór

  [~ 21.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór zajmuje malownicze tereny Jest to część Pojezierza Bytowskiego - najwyższego fragmentu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona z licznymi małymi jeziorkami lobeliowymi.

 • Bagno Ciemino

  [~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

  cenne ekosystemy leśne i torfowiskowe, charakterystyczne dla Pojezierza Drawskiego

 • Bagnisko Niedźwiady

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment boru bagiennego