Mapa Koszalin

Koszalin [Köslin]

Koszalin w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Bielica

  [~ 3.5 km] Rezerwaty przyrody

  gleba bielicowa wykształcona z lekkich osadów żwirowo-piaszczystych

 • Jezioro Lubiatowskie

  [~ 7.6 km] Rezerwaty przyrody

  ostoja wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego; miejsce lęgowe łabędzia niemego (Cygnus olor)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

  [~ 8.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski obejmuje część środkowego wybrzeża Bałtyku z kąpieliskami i miejscowościami wczasowymi województwa koszalińskiego. Jest to bardzo atrakcyjny region turystyczny, tłumnie odwiedzany latem. Na krajobraz składają się piaszczyste plaże i wydmy, w dużej mierze umocnione, a także jeziora przybrzeżne, doliny rzeczne, pasy wzgórz morenowych i obszary leśne. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona.

 • Parnowo

  [~ 8.9 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks rozlewisk szuwarów i zarośli; miejsce lęgowe rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych

 • Jodły Karnieszewickie

  [~ 12.8 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew jodłowy poza granicą naturalnego zasięgu jodły pospolitej (Abies alba)

 • Wierzchomińskie Bagno

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  zarastające jezioro; proces starzenia się torfowiska; stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Radwi

  [~ 17.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Radwi obejmuje pas nadrzeczny wzdłuż rzeki Radew oraz jeziora Rosnowskie i Hajka. Płynie ona równoleżnikowo przez Równinę Białogardzką i wapada do Parsęty. Walorem krajobrazowym jest dolina rzeczna pośród lasów i terenów rolniczych.

 • Cisy Tychowskie

  [~ 30.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko cisa pospolitego (Taxus baccata)

 • Wieleń

  [~ 34.1 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy w głębokim jarze z rzadkimi gatunkami paprotników w runie; liczne źródliska z interesującą florą mchów i wątrobowców; rzadkie zjawisko tworzenia się trawertynu

 • Janiewickie Bagno

  [~ 34.2 km] Rezerwaty przyrody

  bór bagienny i mszary na torfowisku wysokim typu bałtyckiego ze stanowiskiem reliktowej maliny moroszki (Rubus chamaemorus)

 • Sławieńskie Dęby

  [~ 34.5 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu z licznymi pomnikowymi dębami (Quercus sp.)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa

  [~ 34.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa rozciąga się w pobliżu miejscowości Polanów i zajmuje niewielką część Wysoczyzny Polanowskiej. Na Wysoczyźnie Polanowskiej bierze swój początek rzeka Radew. Jest to teren pozbawiony większych jezior, niemniej jednak atrakcyjny dla turystyki ze względu na rozległe tereny leśne.

 • Rezerwat na Rzece Grabowej

  [~ 36.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne tarlisko pstrąga potokowego (Salmo trutta morpha fario) i innych cennych gatunków ryb; w szuwarach nadwodnych ostoja ptactwa z bocianem czarnym (Ciconia nigra)

 • Buczyna

  [~ 41.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu bukowego z licznymi drzewami pomnikowymi

 • Jezioro Szare

  [~ 43.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność wodna z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna) i poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris); na przyległym torfowisku mszarnym licznie występuje rosiczka