62-300 Września, Michała Strzykały

Adres: 62-300 Września, Michała Strzykały