Mapa Tarnówko

64-710 Tarnówko

Tarnówko w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Świetlista Dąbrowa

  [~ 10.3 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy typu świetlistej dąbrowy w zachodniej części Niżu Polskiego

 • Bagno Chlebowo

  [~ 10.5 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie o interesującej stratygrafii i stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia)

 • Dołęga

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum) na stromym brzegu Warty porośnięty sosną (Pinus sp.), olszą (Alnus sp.) i leszczyną (Corylus avellana); roslinność kserotermiczna

 • Źródliska Flinty

  [~ 15.3 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar wód, łąk i lasów wokół źródliska rzeki Flinty

 • Wilcze Błoto

  [~ 15.5 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślinności bagiennej i torfowiskowej

 • Czapliniec Kuźnicki

  [~ 18.1 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia lęgowa czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Wełna

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  odcinek rzeki Wełny; wiele osobliwości botanicznych i rzadkie zwierzęta bezkręgowe spotykane w górskich potokach Karpat

 • Promenada

  [~ 22.3 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z okazałymi dębami (Quercus sp.)

 • Słonawy

  [~ 22.4 km] Rezerwaty przyrody

  odcinek rzeki Wełny z tarliskiem łososia (Salmo salari),pstrąga (Salmo trutta morpha fario), troci (Salmo trutta morpha trutta), certy (Vimba vimba), lipienia (Thymallus thymallus)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka

  [~ 24.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka obejmuje fragment Puszczy Noteckiej z doliną rzeki Miały. Wyróżnia się krajobrazem leśnym sztucznie wprowadzonym na rozległych polach wydmowych. Puszcza Notecka jest zaliczna do regionów intensywnego rozwoju gospodarki leśnej, ze szczególną ochroną powierzchni produkcyjnej lasu. Najciekawsze elementy przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru stanowią: -kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych w Europie, rynnowa dolina rzeki Miały z licznymi jeziorami, duża powierzchnia borów sosnowych, -bogata fauna z rzadkimi gatunkami zwierząt, m.in. łoś i wilk, bóbr, żuraw, orzeł rybołów.Walory przyrodnicze tego obszaru podkreślają rezerwaty przyrody Wilcze Błoto, i Bagno Chlebowo oraz liczne pomnikowe drzewa i głazy m.in. w okolicach Klempicza i Brzozowicy. Nad jeziorem Chojeńskim znajduje się jedyne w wojwództwie i jedno z nielicznych w kraju stanowisko wyjątkowo rzadkiej paproci - długosza królewskiego.

 • Wyspy na jeziorze Bytyńskim

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe ptaków wodnych i błotnych oraz zbiorowiska rzadkich gatunków roślin

 • Śnieżycowy Jar

  [~ 28.9 km] Rezerwaty przyrody

  śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum) w lesie liściastym

 • Buczyna I

  [~ 28.9 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy przy wschodniej granicy zasięgu tego gatunku

 • Dębice

  [~ 29.7 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar świetlistej dąbrowy z wieloma gatunkami rzadkich roślin naczyniowych

 • Pawłowicko- Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 31 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pawłowicko- Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego i obejmuje dolinę rzeki Samicy wraz z przylegającymi terenami.