Mapa Ksebki

18-525 Ksebki

Ksebki w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Torfowisko Serafin

  [~ 3.3 km] Rezerwaty przyrody

  Cenny obszar torfowiska o bogatej florze i faunie z wieloma gatunkami chronionymi.

 • Ciemny Kąt

  [~ 10.2 km] Rezerwaty przyrody

  Charakterystyczny dla Puszczy Kurpiowskiej las naturalnego pochodzenia.

 • Mingos

  [~ 13.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy brusznicowy

 • Tabory

  [~ 14.2 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy i fragmenty boru mieszanego z dorodnym drzewostanem

 • Jezioro Nidzkie

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro wraz z otaczającymi je lasami; strefa ciszy.

 • Jezioro Pogubie Wielkie

  [~ 17.7 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja ptaków wodnych i błotnych.

 • Łokieć II

  [~ 18.6 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością .

 • Kałeckie Błota

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  bBiotopy i miejsca lęgowe różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych.

 • Czarny Kąt

  [~ 21.5 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.

 • Kaniston

  [~ 22.3 km] Rezerwaty przyrody

  Zwarty naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.

 • Pupy

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  Starodrzew mieszany z udziałem świerka (Picea abies), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris),dębu szypułkowego (Quercuc robur) i buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) na granicy zasięgu.

 • Czaplisko - Ławny Lasek.

  [~ 26.3 km] Rezerwaty przyrody

  Miejsce gnieżdżenia się czapli siwej (Ardea cinerea), miejsce lęgowe ptaków wodno - błotnych.

 • Podgórze

  [~ 26.3 km] Rezerwaty przyrody

  fragment Puszczy Kurpiowskiej z naturalnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi

 • Olsy Płoszyckie

  [~ 26.9 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny z udziałem dzewostanów olsowych oraz licznych gatunków roślin zielnych rzadkich i chronionych

 • Torfowisko Karaska

  [~ 27.5 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z typowo wykształconą florą i fauną.