Gmina Baranów Sandomierski

Rejony chronione

 • Pateraki

  Rezerwaty przyrody

  Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.

 • Zamczysko Turskie

  Rezerwaty przyrody

  starodrzew lipowy

 • Jaźwiana Góra

  Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

 • Rytwiany

  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zbiorowisko grądu typowego z charakterystyczną roślinnością runa, drzewostan przylegający bezpośrednio do murów klasztoru tworzą graby i dęby w wieku ok. 140 lat.

 • Ruszcza

  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zabytkowy park w miejscowości Ruszcza z licznymi drzewami pomnikowymi, dębami, grabami i lipami.