Mapa Byczyna

46-220 Byczyna [Pitschen]

Byczyna w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Krzywiczyny

  [~ 8.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z jodłą (Albies alba) na północnej granicy jej zasięgu

 • Las Łęgowy w Dolinie Pomianki

  [~ 9.9 km] Rezerwaty przyrody

  łęg olszowy z rzadkimi gatunkami roślin w runie

 • Oles w Dolinie Pomianki

  [~ 11.8 km] Rezerwaty przyrody

  typowy ols z bogatym runem

 • Komorzno

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna pomorska

 • Stara Buczyna w Rakowie

  [~ 12.8 km] Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny na granicy zasięgu buka (Fagus silvatica).

 • Ożarowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Ożarowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na południowym skraju województwa, nad Prosną. Jest to teren zalesiony łączący się z obszarem Nadwarciańskim.

 • Lasek Kurowski

  [~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z udziałem jodły pospolitej (Abies alba)

 • Studnica

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowo-dębowy

 • Bażany

  [~ 22.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny drzewostan sosnowy na wydmach z obfitym stanowiskiem jałowca (Juniperus communis)

 • Ryś

  [~ 28.1 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan bukowy na granicy zasięgu tego gatunku

 • Lubsza

  [~ 29.8 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem buka (Fagus silvatica) i dębu (Quercus sp.)

 • Długosz Królewski w Węglewicach

  [~ 29.9 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko długosza królewskiego (Osmuda regalis).

 • Torfowisko Lis

  [~ 30.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z turzycami: pchlą (Carex pulicaris) i tunikową (C. paradoxa) oraz licznymi gatunkami torfowców

 • Smolnik

  [~ 31.4 km] Rezerwaty przyrody

  staw ze stanowiskiem orzecha wodnego (Trapa natans)

 • Kamieniec

  [~ 33.5 km] Rezerwaty przyrody

  Dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, torfowiskowe i wodne.