Mapa Przysucha

26-400 Przysucha

Przysucha w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Puszcza u Źródeł Radomki

  [~ 7.1 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy drzewostan z udziałem jodły (Abies alba) i buka (Fagus silvatica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie

  [~ 8.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie obejmuje zespół leśny należący do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich, który wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy, Rzucowa, Chlewisk stanowi bardzo atrakcyjny teren turystyczno-wypoczynkowy i naukowo-badawczy.Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 37247 haw tym: grunty Lasów Państwowych 20 200 ha grunty lasów niepaństwowych 5 980 ha parki zabytkowe i wiejskie 16 haElementy środowiska objęte ochroną prawną: - rezerwaty przyrody: Cis A, Cis B, Puszcza u źródeł Radomki - pomniki przyrody - 32 drzewa - parki zabytkowe - 2 - parki wiejskie - 1

 • Gielniów

  [~ 10.1 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Ściana nieczynnego kamieniołomu stokowo-wgłębnego piaskowców serii gielniowskiej, liasu.

 • Podlesie

  [~ 18.1 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostany mieszane charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich; ślady wydobywania i przeróbki rudy żelaza

 • Skałki Piekło pod Niekłaniem

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  skałki piaskowcowe wymodelowane przez erozję wietrzną; w szczelinach paproć zanokcica północna (Asplenium septentrionale)

 • Łom Podkowiński

  [~ 20.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny kamieniołom wgłębny piaskowców szydłowieckich - odsłonięcie geologiczne.

 • Łom Pikiel

  [~ 20.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny kamieniołom wgłębny piaskowców szydłowieckich - odsłonięcie geologiczne.

 • Dęby Młocińskie

  [~ 21 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Pomnikowe dęby w leśnym pasie ochronnym wokół Huty Warszawa.

 • Rezerwat Cisowy Skarżysko

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z cisem (Taxus baccata)

 • Rezerwat Cisowy Majdów

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z cisem (Taxus baccata)

 • Rezerwat Modrzewiowy w Nadleśnictwie Skarżysko(Ciechostowice)

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Białaczów

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z lipą (Tilia sp.)

 • Gagaty Sołtykowskie

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  obszar nieużytków z odsłonięciami skał dolnojurajskich oraz interesującymi okazami mineralogicznymi i palontologicznymi.

 • Tomczyce

  [~ 29.1 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy z domieszką innych drzew w dolinie rzeki Pilicy

 • Sokół

  [~ 29.8 km] Rezerwaty przyrody

  zespoły leśne o charakterze naturalnym z panującym jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior)