Mapa Drężewo

07-415 Drężewo

Drężewo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Olsy Płoszyckie

  [~ 13.2 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks leśny z udziałem dzewostanów olsowych oraz licznych gatunków roślin zielnych rzadkich i chronionych

 • Czarny Kąt

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.

 • Torfowisko Karaska

  [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z typowo wykształconą florą i fauną.

 • Kałeckie Błota

  [~ 22.2 km] Rezerwaty przyrody

  bBiotopy i miejsca lęgowe różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych.

 • Kaniston

  [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zwarty naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.

 • Podgórze

  [~ 25.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment Puszczy Kurpiowskiej z naturalnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi

 • Mingos

  [~ 26.9 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy brusznicowy

 • Tabory

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy i fragmenty boru mieszanego z dorodnym drzewostanem

 • Łokieć II

  [~ 29 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością .

 • Zwierzyniec II

  [~ 30.1 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowo-świerkowy

 • Czarnia

  [~ 34.2 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowy z 200-250-letnimi sosnami bartnymi; w ruinie widłak cyprysowy (Lycopodium tristachyum)

 • Rycerski Kierz

  [~ 37.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej.

 • Dębowe Góry

  [~ 38.3 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona cennych zespołów leśnych dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

 • Surowe

  [~ 39.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór świerkowo-sosnowy

 • Torfowisko Serafin

  [~ 40.7 km] Rezerwaty przyrody

  Cenny obszar torfowiska o bogatej florze i faunie z wieloma gatunkami chronionymi.