Mapa Drężewo

07-415 Drężewo

Drężewo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

  • Olsy Płoszyckie

    [~ 13.2 km] Rezerwaty przyrody

    kompleks leśny z udziałem dzewostanów olsowych oraz licznych gatunków roślin zielnych rzadkich i chronionych

  • Czarny Kąt

    [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

    Zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.

  • Torfowisko Karaska

    [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

    Torfowisko wysokie z typowo wykształconą florą i fauną.

  • Kałeckie Błota

    [~ 22.2 km] Rezerwaty przyrody

    bBiotopy i miejsca lęgowe różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych.

  • Kaniston

    [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

    Zwarty naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.

  • Podgórze

    [~ 25.9 km] Rezerwaty przyrody

    fragment Puszczy Kurpiowskiej z naturalnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi

  • Mingos

    [~ 26.9 km] Rezerwaty przyrody

    bór sosnowy brusznicowy

  • Tabory

    [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

    bór sosnowy i fragmenty boru mieszanego z dorodnym drzewostanem

  • Łokieć II

    [~ 29 km] Rezerwaty przyrody

    Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością .

  • Zwierzyniec II

    [~ 30.1 km] Rezerwaty przyrody

    bór sosnowo-świerkowy

  • Czarnia

    [~ 34.2 km] Rezerwaty przyrody

    bór sosnowy z 200-250-letnimi sosnami bartnymi; w ruinie widłak cyprysowy (Lycopodium tristachyum)

  • Rycerski Kierz

    [~ 37.6 km] Rezerwaty przyrody

    Zbiorowisko grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej.

  • Dębowe Góry

    [~ 38.3 km] Rezerwaty przyrody

    Ochrona cennych zespołów leśnych dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

  • Surowe

    [~ 39.8 km] Rezerwaty przyrody

    bór świerkowo-sosnowy

  • Torfowisko Serafin

    [~ 40.7 km] Rezerwaty przyrody

    Cenny obszar torfowiska o bogatej florze i faunie z wieloma gatunkami chronionymi.