Mapa Chabówka

34-720 Chabówka

Chabówka w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Gorczański Park Narodowy

  [~ 12.1 km] Parki narodowe

  Park powstał na bazie utworzonego w 1927 r. w prywatnych dobrach hr. Wodzickiego, rezerwatu Turbacz im. Wł. Orkana, a obecnie obejmuje centralną i północno - wschodnią część Gorców, z najwyższym szczytem Jaworzyną Kamienicką (1288 m n.p.m.).Gorce są jednym z piękniejszych pasm górskich w Beskidach Zachodnich. Nie należą do gór wysokich. W krajobrazie dominują łagodne kopulaste szczyty, z charakterystycznym elementem rzeźby - wychodniami skał piaskowcowych na północnych stokach przybierające kształty ambon, baszt, murów. Masyw Gorców jest zwarty, o promienistym układzie grzbietów, a jego kulminację stanowi Turbacz (1310 m n.p.m.).Gorce zbudowane są z fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej składającego się z odpornych na wietrzenie zespołów piaskowcowo-zlepieńcowych (tworzących grzbiety) i zespołów łupkowo-piaskowcowych (w przełęczach i obniżeniach). Masyw rozcinają liczne, głębokie doliny rzeczne. Najdłuższą z nich tworzy Kamienica, do której spływają liczne małe potoki.Gorczański Park Narodowy jest typowym, leśnym Parkiem górskim z piętrowym układem drzewostanów. Występują tu lasy regla dolnego (600-1150 m n.p.m.), które zajmują 80% powierzchni Parku i lasy regla górnego (powyżej 1150 m n.p.m.). W reglu dolnym panuje niepodzielnie buczyna karpacka, w której dominują buk, jodła z niewielkim udziałem świerka. W piętrze tym niewielkie powierzchnie zajmuje również bór jodłowo-świerkowy, niewielkie płaty buczyn, a w dolnych biegach potoków - olszyna karpacka. Górne partie Gorców pokrywa górnoreglowy bór świerkowy, z domieszką buka, jodły i jarzębiny. W obu reglach występują polany i hale pochodzenia antropogenicznego. Z roślin rzadkich na terenie Parku występują m.in. wawrzynek wilczełyko, śnieżynka przebiśnieg, krokusy, dziewięćsił bezłodygowy, liczne gatunki goryczek i storczyków. Fauna Gorców jest typowa dla Beskidów. Obok powszechnie spotykanych dzików, jeleni, saren, pojawiają się również wilki i niedźwiedzie. Z ptaków wymienić należy myszołowa, jastrzębia, trzmielojada, kobuza pustułkę, puchacza, sowę. Nad potokami spotykamy pliszkę górską, pluszcza. Liczne gatunki motyli są dodatkową ozdobą gorczańskich polan. Żyje tu 11 gatunków płazów, m in. salamandra plamista będąca symbolem Parku. Przedstawicielami gadów są: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, żmija zygzakowata i zaskroniec.

 • Bór na Czerwonem

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie ze stanowiskiem kosodrzewiny (Pinus mughus)

 • Skałka Rogoźnicka

  [~ 16.8 km] Rezerwaty przyrody

  wapienna skała ze skamieniałościami fauny górnej jury

 • Obszar Chronionego Krajobrazu woj. nowosądeckiego

  [~ 19 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe całego dawnego woj. nowosądeckiego, objęto cały obszar ochroną jako ochk

 • Przełom Białki pod Krępachami

  [~ 19 km] Rezerwaty przyrody

  przełom rzeki przez pieniński pas skałkowy, rzadkie zespoły roślinności naskalnej

 • Bembeńskie

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko świerczyny bagiennej z olszą oraz chronionych lub rzadkich subalpejskich gatunków ziołoroślowych.

 • Śnieżnica

  [~ 21.3 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy o charakterze naturalnym

 • Zamczysko nad Rabą

  [~ 23.9 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany ruiny średniowiecznego zamku obronnego

 • Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza

  [~ 25.5 km] Rezerwaty przyrody

  (w tym 0.73ha w woj. nowosądeckim) wysokogórski bór świerkowy

 • Na Policy

  [~ 25.5 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar cennego przyrodniczo naturalnego boru świerkowego

 • Las Gościbia

  [~ 26.8 km] Rezerwaty przyrody

  Zróżnicowane ekosystemy leśne o cechach naturalnych w obszarze źródliskowym potoku górskiego.

 • Zielone Skałki

  [~ 27.3 km] Rezerwaty przyrody

  urwiste skały zbudowane z wapieni jurajskich serii czorsztyńskiej - obecnie w Pienińskim Parku Narodowym.

 • Luboń Wielki

  [~ 29.5 km] Rezerwaty przyrody

  osuwisko fliszowe z bogactwem form skalnych o oryginalnych i interesujących kształtach

 • Lasek

  [~ 30.3 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan jodłowo-świerkowy

 • Kostrza

  [~ 30.4 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko języcznika zwyczajnego oraz dobrze zachowanych starodrzewi buczyny karpackiej i jaworzyny górskiej.