Mapa Krzeczyn

56-400 Krzeczyn

Krzeczyn w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Łacha Jelcz

  [~ 16.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans) w starorzeczu Odry

 • Las Bukowy w Skarszynie

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  Starodzrew bukowy z udziałem dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i domieszką grabu (Carpinus betulus) i lipy (Tilia sp.); w runie kokorycz wątła (Corydalis fabacea)

 • Torfowisko koło Grabowna

  [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z wełnianką pochwowatą (Eriophorum vaginatum)

 • Leśna Woda

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z modrzewiem europejskim (Larix decidua)

 • Zwierzyniec

  [~ 23.9 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty z dębem (Quercus sp.) i bogatym runem na obszarze zalewiskowym rzeki Odry

 • Kanigóra

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z domieszką lipy (Tilia sp.) i olszy (Almus sp.) oraz licznymi roślinami chronionymi w runie

 • Olszyny Niezgodzkie

  [~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

  Olszyny bagienne pochodzenia naturalnego.

 • Grodzisko Ryczyńskie

  [~ 26.2 km] Rezerwaty przyrody

  prehistoryczne grodzisko; starodrzew sosnowo-dębowy

 • Wyspa na rzece Widawie

  [~ 26.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wyspa w rozwidleniu rzeki Widawy w Namysłowie - teren o wybitnych walorach krajobrazowych, różnorodności świata roślinnego i zwierzęcego, miejsce bytowania i żerowania łabędzia niemego (Cygnus olor) i wydry (Lutra lutra), licznych płazów i ryb.

 • Gola

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany z jodłą pospolitą (Abies alba) na granicy jej zasięgu.

 • Rogalice

  [~ 31.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny drzewostan olszy czarnej (Alnus glutinosa)

 • Śmiechowice

  [~ 33.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las modrzewiowy

 • Wzgórze Joanny

  [~ 35.8 km] Rezerwaty przyrody

  znaleziska prehistoryczne; wyspowe stanowisko buka (Fagus silvatica) na wschodniej granicy jego zasięgu

 • Przylesie

  [~ 40.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze przejściowym od grądu do olsu

 • Studnica

  [~ 40.7 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowo-dębowy