Mapa Kornica

26-200 Kornica

Kornica w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Białaczów

  [~ 10.9 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z lipą (Tilia sp.)

 • Jodły Sieleckie

  [~ 15.2 km] Rezerwaty przyrody

  Siedlisko naturalnie odnawiającej się jodły. Na terenie istnieją slady po wydobywaniu syderytowych rud żelaza metodą duklową

 • Puszcza u Źródeł Radomki

  [~ 15.3 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy drzewostan z udziałem jodły (Abies alba) i buka (Fagus silvatica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie

  [~ 17.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie obejmuje zespół leśny należący do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich, który wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy, Rzucowa, Chlewisk stanowi bardzo atrakcyjny teren turystyczno-wypoczynkowy i naukowo-badawczy.Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 37247 haw tym: grunty Lasów Państwowych 20 200 ha grunty lasów niepaństwowych 5 980 ha parki zabytkowe i wiejskie 16 haElementy środowiska objęte ochroną prawną: - rezerwaty przyrody: Cis A, Cis B, Puszcza u źródeł Radomki - pomniki przyrody - 32 drzewa - parki zabytkowe - 2 - parki wiejskie - 1

 • Skałki Piekło pod Niekłaniem

  [~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

  skałki piaskowcowe wymodelowane przez erozję wietrzną; w szczelinach paproć zanokcica północna (Asplenium septentrionale)

 • Gielniów

  [~ 21 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Ściana nieczynnego kamieniołomu stokowo-wgłębnego piaskowców serii gielniowskiej, liasu.

 • Gagaty Sołtykowskie

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  obszar nieużytków z odsłonięciami skał dolnojurajskich oraz interesującymi okazami mineralogicznymi i palontologicznymi.

 • Piekiełko Szkuckie

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne formy skałkowe zbudowane ze zlepieńców dolnojurajskich liczne pomnikowe dęby (Quercus sp.) i sosny (Pinus sp.)

 • Podlesie

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostany mieszane charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich; ślady wydobywania i przeróbki rudy żelaza

 • Mniów

  [~ 24.2 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny kamieniołom średnioziarnistych piaskowców dolnotriasowych o spoiwie krzemionkowym.

 • Rezerwat Modrzewiowy w Nadleśnictwie Skarżysko(Ciechostowice)

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Góra Dobrzeszowska

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  las na szczycie Góry Dobrzeszowskiej z zachowanym prehistorycznym obiektem

 • Diabla Góra

  [~ 28 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce bitew partyzanckich; wychodnie skał piaskowcowych

 • Rezerwat Cisowy Skarżysko

  [~ 28.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z cisem (Taxus baccata)

 • Rezerwat Cisowy Majdów

  [~ 28.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z cisem (Taxus baccata)