Mapa Wojska

44-188 Wojska

Wojska w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Park w Reptach i dolina rzeki Dramy

  [~ 10.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej obejmującej park zabytkowy w Reptach wraz z przylegajacymi gruntami rolnymi w dolinie rzeki Dramy

 • Segiet

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny las bukowy ze świerkiem pospolitym (Picea abies) i sosną (Pinus sp.), m. in. buczyna storczykowa z licznymi gatunkami roślin chronionych; w podziemnych chodnikach starej kopalni zimowisko nietoperzy.

 • Płużnica

  [~ 15.2 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze naturalnym

 • Jeleniak Mikuliny

  [~ 15.3 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe żurawia (Grus grus); stawy w otoczeniu borów sosnowych

 • Hubert

  [~ 17.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany o cechach naturalnych

 • Mostki

  [~ 17.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wzniesienia morenowe o stromych zboczach sięgających 45st., porośnięte lasami - teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych .

 • Żabie Doły

  [~ 20.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks nieużytków,stawów oraz gruntów rolnych położonych pomiędzy aglomeracjami miejskimi, bardzo ważnyjako miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.

 • Piaskowa Góra

  [~ 20.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wzniesienia morenowe o stromych zboczach sięgających 45st., porośnięte lasami - teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych .

 • Blachówka

  [~ 21.2 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny fragment wyrobiska dolomitu (skarpy i ściana eksploatacyjna) z siecią korytarzy i sztolni tworzący unikatowy labitrynt podziemi zasiedlonych przez nietoperze.

 • Szczypki

  [~ 21.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wzniesienia morenowe porośnięte lasami o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazoeych z bagnem Koło, będącym miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków zwierząt.

 • Kocia Góra

  [~ 22.5 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wzniesienia morenowe o stromych zboczach ciągnące się od Kociej Góry aż do naturalnego obniżenia terenu w którym znajdują się stawy hodowlane. Brzegi zbiorników wodnych są miejscem występowania takich gatunków roślin jak: Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) grążel żółty (Nuphar luteum)grzybieńie białe (Nymphaea alba) oraz miejscem żerowania zwierząt.

 • Pod Dębami

  [~ 24.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks leśny w dolinie rzeki Mała Panew o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Atrakcja są strome brzegi rzeki porośnięte pomnikowymi dębami i liczne jej zatoki. W runie wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kosaćce, kopytnik pospolity i inne, wśród zwierząt m. in. gniewosz plamisty, sowa uszata, puszczyk.

 • Góra Grojec

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  las porastający wapienne wzgórze z udziałem jawora, buka i jodły

 • Nad Brzyniczką

  [~ 25.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks leśny położony wzdłuż środkowego odcinka rzeki Brzyniczka, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.Czysta woda rzeki jest siedliskiem raków rzecdznych (Astacus fluviatilis) i pstrągów (Salmo sp.) a brzegi porastają wątrobowce i mchy. Obszar jest miejscem żerowania wielu gatunków zwierząt.

 • Muszkowicki Las Bukowy

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las bukowy i fragmenty przystrumykowych łęgów